Zeilinstructies Nationale Regatta Rotterdam 2019

wedstrijdbepalingen

Aankondiging voor het Special Olympics Unified Sailing Regatta Rotterdam 2019

Het wedstrijdcomité:

 • Wedstrijdleider : Gerard van Drunen
 • Protestcomitélid/jury : Monica Vial
 • Technisch Gedelegeerde Special Olympics Nederland: Mark van der Heijden
 • Special Olympics Nederland Games Management System Operator: Toon Mul

____________________________________________________________________

 1. DE REGELS

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de
Regels voor Wedstrijdzeilen 2018 – 2020 en de Special Olympics Sports Rules for Sailing

1.2 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.3 Er zal gezeild worden op het niveau van Level III volgens de definitie van Special Olympics. Levels onder voorbehoud beschikbaarheid materieel. 

Unified zeilteam. De Unified sporters hebben volledige controle over het schip. De Unified Partner  mag bewegingen met het lichaam maken om het sturen te vergemakkelijken en tactische of verbale ondersteuning bieden. Indien, om welke reden dan ook, de partner fysiek wordt betrokken bij het varen of sturen van de boot , moet het team terugtrekken uit de race en zal de score een “niet aangekomen” zijn. ( DNF – Did Not Finish )

     2. RECLAME

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit.

     3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van het type Polyvalk 

3.2 Iedere deelnemer dient gedurende het zeilevenement  te allen tijde een, door een nationale autoriteit goedgekeurd en gecertificeerd, reddingsvest (PFD) te dragen tijdens het varen, in de haven en op de kade behalve tijdens het kortstondig verwisselen of aanpassen van kleding of persoonlijke uitrusting voor de veiligheid of voor het comfort.

3.4 Deelnamegerechtigde bemanningen kunnen inschrijven voor 6 juli door de teamsamenstelling bekend te maken bij de organisatie via mark@plons.nl en/ of  info@unifiedsailing.nl

3.5 Na de sluitingsdatum (artikel 3.4) worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd tenzij anders overeengekomen met de organisatie van het event.

 1. INSCHRIJFGELD

4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:  GEEN

4.2 Andere te betalen bedragen: GEEN

 1. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

5.1 Registratie:

Pre-registratie via www.unifiedsailing.nl

5.2 Meting en controles:

Vervalt

5.3 Data en aantal van de wedstrijden:

divisioning en medalraces  vinden plaats op zaterdag 13 juli 2019

De scores van de eerste race(s) worden gebruikt voor classificatie (Divisioning).
Afhankelijk van het aantal deelnemende boten zal het veld verdeeld worden in twee of meer divisies. Elke divisie bestaat uit niet minder dan drie boten en niet meer dan acht.

De score (s) uit de classificatie race(s) tellen mee in de totaalscore van het evenement.

5.4 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.55 uur.

Alle boten starten alle races in één startveld.

6 WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar op www.unifiedsailing.nl

7 Het Wedstrijdgebied

 1. Het wedstrijdgebied wordt gevormd door de Kralingse Plas
 2. Het wedstrijdgebied is hierna weergegeven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 BANEN

8.1 Wedstrijdbanen zullen zijn geselecteerd uit de standaard baanconfiguraties voor het Special Olympics zeilen en zijn als volgt:

8.2 Het aantal te varen ronden wordt aangegeven door het tonen van een cijfer (1,2 of 3) op het cijferbord op het startschip met het aantal te varen ronden

9 STRAF SYSTEEM

9.1 Regel 44.1 wordt gewijzigd zodat de Twee-Ronden straf wordt vervangen door de Eén-Ronde straf.

9.2 Beslissingen van het protestcomité en/of de jury zijn bindend zoals voorzien in       
regel 70.5.RvW

10 SCOREN

10.1 Scoring vindt plaats door middel van het lage punten systeem conform bijlage A RvW

10.2 Regel A2 komt te vervallen. Er zal geen aftrek van het slechtste resultaat worden toegepast

11 RESERVE

12 LIGPLAATSEN

Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven liggen.

13 BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN

Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.

 1. RADIOCOMMUNICATIE

Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden, noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie. Een uitzondering hierop betreft apparatuur met zogenaamde GPS trackers die aangemeld en geregistreerd zijn bij de organisatie

Coaches mogen wel het water op met een volgboot maar zij mogen geen commentaar leveren of meevaren met de sporters. Zij mogen enkel op het water liggen om de sporters een vertrouwd gevoel te geven doordat er een bekende op het water is.

 1. PRIJZEN

De bemanning van de winnende boot van de divisie-wedstrijdserie verkrijgt de titel Unified Sailing Kampioen Nationale Regatta 2018 en ontvangt de bijbehorende prijs. De nummer twee en drie ontvangen een medaille. De organisatie kan er voor kiezen lagere plaatsen ook een medaille of prijs toe te kennen.

 1. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 1. VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

Belangrijk:

Tot slot: volgens het Special Olympics principe van ‘Meaningful Involvement’  in aanvulling op artikel 1.3

Een unified partner is te allen tijde ondergeschikt aan de sporter. Het is de wedstrijd van de sporter. De belangrijkste taak van een unified partner is veiligheid en het zo eerlijk mogelijk laten verlopen van de wedstrijd. De inzet van de unified partner mag op geen enkele wijze of anders dan als mentor of teamgenoot, de competitie domineren. Voorafgaande aan de wedstrijd kan de organisatie op verzoek duidelijk en schriftelijk beschrijven wat voor een unified partner helpen is en wat voor een sporter meehelpen is, zodat hier geen misverstanden over ontstaan. Er wordt dan omschreven wat de taken van de sporters zijn en wat de ruimte is van een unified partner.

Extra

In geval van ziekte of afwezigheid van een sporter moet de jury beslissen of er één sporter met 1 unified partner het water op mag of dat deze boot niet deel mag nemen omdat er één sporter te weinig in de boot zit. Ook meerdere sporters per team/ boot bestaat tot de mogelijkheden indien hierin de mogelijkheid tot wel of niet meevaren van de sporter centraal staat. Verder gelden regels 2 & 5 van het Special Olympics Zeil Reglement.

 

Onze sponsoren