Wedstrijden

Organiserende partij:

SAZS/KWS te Sneek vervult de rol van Opdrachtnemer voor de organisatie van het Special Olympics Unified Sailing Regatta Sneek 2017 en zal tevens handelen als Organiserende Autoriteit.

SAZS/KWS draagt de volledige organisatorische -,  juridische – en financiële verantwoordelijkheid voor de organisatie van het Special Olympics Unified Sailing Regatta Sneek 2017 conform het door SAZS/KWS ingediende projectplan en de rechten en verplichtingen die in de door de SAZS/KWS getekende overeenkomsten zijn vastgelegd.

SAZS/KWS verzorgt de sportaccommodaties, de financiën en zaken zoals de communicatie, de veiligheid, ICT, wedstrijdsecretariaat, sponsoring & catering. SAZS/KWS heeft als (mede) organisator van zeilwedstrijden en activiteiten voor mindervalide zeilers een unieke positie in de Nederlandse watersport; een pool van betrokken, ervaren en enthousiaste vrijwilligers staat klaar om belangeloos het Event te ondersteunen.

De organisatie bestaat uit één hoofdpartij met daaronder een werkgroep geformeerd uit o.a. de mede-organiserende partijen en sportverenigingen.

Wedstrijden

De wedstrijdorganisatie zal gevormd worden door een team van ervaren wedstrijdorganisatoren en deskundigen op het gebied van zeilen en Special Olympics.

Momenteel wordt de werkgroep ‘wedstrijdorganisatie’ bemand door;

  • Mark van der Heijden / Technisch Gedelegeerde Zeilen Special Olympics;
  • Beer van Arem / International Race-officer (Koninklijke Watersportvereniging Sneek);
  • Maria Poiesz, voorzitter SAZS/KWS

Doelstelling van de werkgroep ‘wedstrijdorganisatie’  is in eerste instantie de verdere werving van wedstrijdofficials en jury.

De Special Olympics Unified Sailing Regatta 2017 zal plaatsvinden op het Sneekermeer te Sneek.

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 – 2017 en de Special Olympics Sports Rules for Sailing.

Er zal gezeild worden op het niveau van Level III volgens de definitie van Special Olympics. De scores van de eerste race(s) worden gebruikt voor classificatie (Divisioning). Afhankelijk van het aantal deelnemende boten zal het veld verdeeld worden in twee of meer divisies. Elke divisie bestaat uit niet minder dan drie boten en niet meer dan acht.

Onze sponsoren